Diensten - Geo informatiebeleidsplan

Bij een informatiebeleidsplan is Geo-ICT een belangrijk item. Geografische informatie is immers een duidelijk herkenbare en noodzakelijke informatiebron voor diverse afdelingen binnen de overheid. Het is als overheidsorganisatie belangrijk om GIS een duidelijke en herkenbare positie te geven binnen uw beleidsplan.

Digireg kan u helpen om het belang en de positie van Geo-ICT in uw organisatie te versterken. Door onze kennis van de diverse technieken en processen kunnen wij u helpen met het formuleren van duidelijke ambities, uitgangspunten en actielijnen. Alles gebaseerd op de kennis, kunde en capaciteiten van uw organisatie.

 

Voor uitgebreidere informatie over onze Geo beleidsadvisering kunt u terecht op onze pagina Geo informatiebeleidsplan.
 

meer informatie

Diensten - Gis vanuit de Cloud

Deze wijze van dienstverlening biedt u de ultieme mogelijkheid om een professioneel Geo-ICT systeem in huis te halen tegen zo laag mogelijk kosten en waar u in principe geen omkijken naar heeft. U kunt uw volledige Geo-ITC outsourcing zelf opbouwen met de verschillende modules die wij aanbieden. Alle modules kennen een contractduur van één jaar, zodat u zelf de flexibiliteit behoudt om jaarlijks te kijken van welke modules u gebruik wenst te maken.

Het principe is dusdanig flexibel dat u zelf kunt aangeven of u een volledige, of een gedeeltelijke outsourcing wenst. Daarnaast gaan we er vanuit dat u, zo veel als mogelijk, uw bestaande softwarepakket kunt behouden. Digireg zal er voor zorgen dat de output van de software en de bestaande database(s) dusdanig op elkaar worden afgestemd, dat u niet geconfronteerd zal worden met extra kosten of dat er geen onderlinge problemen gaan ontstaan tussen bestaande infrastructuren.
 

meer informatie

Diensten - Digitale wegenlegger

Een wegenlegger is een document, waarin vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg. Op grond van de Wegenwet en de AMvB Wegenleggerbesluit is elke gemeente in Nederland verplicht te beschikken over deze wegenlegger. In de legger is onder andere vastgesteld, welke wegen en voetpaden buiten de bebouwde kom openbaar zijn. Tevens is aangegeven, wie de onderhoudsplichtige is van de weg of het voetpad met de daarin gelegen kunstwerken, en welke instantie het toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht.


Digireg kan u helpen een interactieve digitale wegenlegger te maken, die voldoet aan alle wettelijke eisen.

meer informatie

Diensten - Stereokartering snel en goedkoop

Het inmeten en karteren van gebouwen of de omgeving is vaak duur en tijdrovend. Zoekt u een manier om sneller en goedkoper te karteren, dan is stereokartering mogelijk iets voor u. U kunt echter niet zomaar elke luchtfoto gebruiken voor een goede registratie. De orthografische luchtfoto's zijn de meest bekende luchtfoto's, maar zijn voor nauwkeurige karteringen niet geschikt. Deze foto's vormen een platgeslagen beeld van de werkelijkheid en hierdoor ontstaan dusdanige afwijkingen, dat er met deze luchtfoto geen nauwkeurige cartografie plaats kan vinden. Deze nauwkeurigheid is echter wel noodzakelijk, zoals bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Via stereokartering is het mogelijk om met hoge resolutie stereoluchtfotografie een zeer nauwkeurige kartering te bereiken. Met behulp van specifieke software, die speciaal is gemaakt om te werken met zware luchtfoto's, is het mogelijk panden, wegen en groenvoorzieningen met een grote nauwkeurigheid te karteren.

meer informatie

Waterschap Schieland en Krimpenerwaard - BGT update

Het waterschap Schieland en Krimpenerwaard heeft Digireg opdracht gegeven om een verbeterslag binnen de BGT aan te brengen in de watergangen waar zij bronhouder van zijn. Het waterschap is voornemens om een kwalitatieve dataset te creeren van de BGT waar zijn naderhand hun interne processen mee kunnen gaan voeden.lees verder

Digireg bestaat 5 jaar

Op 9 februari bestaat Digireg vijf jaar en daar staan we even bij stil met een lekker stukje taart. Het waren vijf bijzondere jaren waarin we van de zolderkamer, naar verzamelgebouw naar eigen kantoor zijn gegroeid. Van sec BGT naar overheids data in de breedste zin én met behulp van een flink aan collega's. We zijn nog lang niet uitgeleerd en uitgegroeid en kijken vol verwachting uit naar de komende 5 jaar waarin we weer veel nieuwe ontwikkelingen gaan doormaken. We willen al onze klanten, huidige en voormalige collega's bedanken voor de mooie afgelopen vijf jaar !lees verder

Waterschap Vallei en Veluwe - stereokarting dijken

Het waterschap Vallei en Veluwe wil haar groenbeheer op orde krijgen ten behoeve van de aanbesteding van het onderhoud. Digireg heeft opdracht gekregen om mee te helpen de groen onderdelen op en rond de dijken van het waterschap in kaart te brengen middels 3D stereokartering zodat ook de kniklijnen zuiver in beeld komen. Zodoende een betrouwbare en nauwkeurige dataset te creëren, waar men op kan vertrouwen en bouwen.lees verder
Quote Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.


Wat doet Digireg?
Bekijk deze video
Social media

Digireg op Twitter Digireg op LinkedIn Digireg op Youtube
Digireg op Slideshare Digireg op Google+

sitemap
Contactgegevens
Digireg Horst
Schoolstraat 7
5961 EE Horst
T +31 (0)77 - 208 6012
Digireg Rotterdam
Ungerplein 2
3033 BR Rotterdam
T +31 (0)10 307 4610
Overige informatie:
KVK: 65739345
Bank: NL46RABO0146802616
BTW: NL856238909B01
e-mail:

privacy verklaring
venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?